25 Mart 2014 Salı

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ İNCİ AKGÜN'ÜN; SAYIN BAKAN HAYATİ YAZICIOLU'NA "AÇIK MEKTUP" VEBAŞVURUSU

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIK
MAKAMINA
İLGİ: 21655650-622.01-2281 SAYI 28.03.2013 tarihli yazınız.
SAYIN BAKANIM HAYATİ YAZICIOĞLU: Siz hukuk adamısınız. Kanunları eşit koşullarda uygulayan kişisiniz.
Gümrük Müşaviri İnci Akgün
Aşağıda Bakanlığınıza yazmış olduğum yazımda;  mesleğimi icra edebilmek için önüme konan engelin kaldırılmasını rica etmiştim.
 Bana verilen ilgide kayıtlı yazı ile verilen cevapta da görüleceği gibi benim istediklerime cevap verilmemiş ve benim mağduriyetimin sebepleri açıklanmadığı gibi aynen mağduriyetim devam etmektedir.
Ben bu yaşımda da olsam çalışmak zorundayım. Bir kızım ve bir torunum var. Onlara maddi destek vermek mecburiyetindeyim.
Ben alnımın akı ile emekli oldum. Birikmiş param, evim, arsam, malım, mülküm yok. Bu nedenle Bakanlığın bana vermiş olduğu Gümrük Müşavirlik Belgemi değerlendirmek zorundayım.
Ancak; Gümrük Beyannamelerine her attığım imzada risk kriteri karşıma çıkıyor ve benim imzaladığım beyannameler muayene edilmek üzere kırmızı hatta gidiyor. Bu da masrafların artmasına sebep olduğu için hiçbir firma benimle çalışmak istemiyor. Bu durumda da ben mesleğimi icra edemiyorum ve maaşıma ek gelir getiremiyorum. Maddi ve manevi baskı altında yaşamaya mahkûm ediliyorum.
Yeni kurmuş olduğumuz firmadan da bu nedenlerle ayrılmak zorunda kaldım. Şu an hiçbir Gümrük Müşavirlik firması ve hiçbir mükellef benimle çalışmak istemiyor. Tek nedeni de benim imzaladığım beyannamelerin hepsinin kırmızı hatta yani muayeneye gitmesi.
Bu konuda yaptığım araştırma neticesinde, muayene memuru, ilgili gümrük ve Bakanlık Risk Kriteri Başkanlığı, istedikleri şekilde keyfi bir tutumla istedikleri Müşavire ve şirketlere bilgisayarla oynayarak risk kriterini koyduklarını öğrendim.
Gümrük Müşaviri İnci Akgün
Bu konuyu derinliğine araştırırsanız, işin içinde başka amaçların olduğunu tespit edeceksiniz.
Bana konan kriter şu: “Mevzuata aykırı hareket ettiği hususunda alınan şikayet dilekçesi var,” dikkat edilmesi.
Bizler mevzuata aykırı hareket ettiğimiz zaman, ya ceza veriliyor, ya da mahkemeye veriliyoruz. Üstelik gümrükte çalışanların görevleri ne? Onlar yanlış yapılan işlemleri düzeltmek zorunda değiller mi?
Birisinin yaptığı kasıtlı şikâyete göre böyle bir uygulama yapmak İnsan Haklarına aykırı değil mi? Kanunun hangi maddesinde böyle keyfi bir uygulama söz konusu.
Ayrıca şunu da izah etmek isterim. Muayeneye tabi tutulması istenen ve kırmızı hatta nakledilen eşyaya muayene memurunu götürmek çok zordur. Nedeni ise, eşyalar ilgili gümrükten 40-50-60 km. uzaklıktaki antrepodadır. Muayene memurundan randevu alacaksınız. Ne zaman keyfi olursa o zamana randevu verir. Mesaiye kalır ekseriya, mesai parası yatırılır. Harcırah parası yatırılır. İşlem biran önce yapılsın diye özel harçlık verilmek zorunda kalır. Böylece hem zaman kaybı ve hem de masraf artmış olur. Bu durumda mükellef eşyasını geç aldığından işi senden alır.  Şirket böylece iş kaybına uğrar.
Sayın Bakanım; elbette her beyannamenin sarı hattan işlem görmesi de sakıncalıdır. Mutlaka muayeneye tabi tutulması gereken eşyalar olmalıdır. Buna itirazım yok. Fakat 100 beyannamenin 100 ü de Kırmızı hatta giderse, sizinle kim çalışır ve iş verir.
Bu nedenle:
Sayın Bakanım, ekteki yazımda da teferruatlı olarak izahını yaptığım ve benim imzama konan kriterin kaldırılması hususunda gerekli emrin verilmesini sizden saygılarımla rica edeceğim.
Ömür boyu size minnettar kalacağımın da bilinmesini arz ederim.
Saygılarımla…
*
Adres:                                                                                    İNCİ AKGÜN
Feyzullah mah. Bağdat cad.                                                     Gümrük Müşaviri
Ressam Aykut Ünker sok.                                                      M/34/0917
Güneysu sit. E Blok.No.10
Kat. 6 daire: 14  Maltepe-İstanbul                                                      
TEL: 05398779777                                                                       

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ RİSK KRİTERİ NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞAMAKTALAR..

Gümrük Müşaviri İnci Akgün
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ "RİSK KRİTERİ" NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞAMAKTALAR.
Gümrük Müşaviri İnci Akgün ile yaptığımız söyleşide; Gümrük Müşaviri İnci Akgün kendisine ve kendi yaşında olanlara Gümrük ve Ticaret Bakanlığının çok haksız tutum ve davranış içersinde olduğunu söylemiş ve sıkıntılarını dile getirmiştir.
Gümrük Müşaviri İNCİ AKGÜN Bakanlık bünyesinde 657 sayılı Devlet Memuru statüsünde çalıştıktan sonra 1998 yılında emekli olduktan sonra hakkı olan Gümrük Müşavirlik Belgesini alarak Gümrük işi yapan şirketlerde çalışmak istediğini.
Ancak; Bakanlık tarafından şahsına verilen Gümrük Müşavirlik Belgesi ile Gümrük Müşavirlik şirketlerinde bugüne kadar doğru dürüst çalışamadığını.
Çalışmaları esnasında yasal olarak herhangi bir suça karışmadığını ve hiçbir disiplin cezası da almadığını, ifade etmiştir.
Buna rağmen, imzaladığı Gümrük Beyannamelerinin yaşından dolayı risk kriterine takıldığı ve beyannamelerin kırmızı hatta düşerek eşyaların kapsamlı muayeneye sevk edildiğini, 65 yaşını geçti diye Beyannameleri imzalayan Gümrük Müşavirlerinin her imzaladığı beyannamelerinin kırmızı hatta sevk edilmesini ise anlamanın mümkün olmadığını, söylemektedir.
 Acaba 65 yaşını geçenlerin zekâları mı geriliyor, diye şikâyette bulunan Gümrük Müşaviri İnci Akgün bu hususun ne insan haklarına ve nede hukuka uygun olmadığını beyan etmektedir.
Gümrük Müşaviri İnci Akgün “ Allaha şükür zekâmın da, hafızamın da yerinde olduğu aldığım hastane raporu ile kanıtlanmıştır” diye de Aklının yerinde olduğunu söyleyerek, isyanını dile getirmiştir.
Gümrük Müşaviri İnci Akgün, bilindiği üzere Gümrüğe İthal edilmek veya ihraç edilmek üzere sunulan beyannameler, bilgisayardaki risk kriterlerine göre kırmızı, sarı, mavi gibi yönlendirildiğini, Sarı hatta muayene memurunun eşyayı muayene etmeden kapattığını, Kırmızı hatta ise eşyanın muayene edildikten sonra beyannamenin kapatılmasının söz konusu olduğunu söyleyerek,
Kırmızı hatta düşen eşyanın gümrük masrafları arttığı gibi, eşyanın zamanında mükellefe tesliminde de gecikmeler olduğunu ifade etmiştir.
Gümrük Müşaviri İnci Akgün, “Tamam, her eşyanın sarı hatta düşmesi de söz konusu olamaz. Ancak, 65 yaşın üzerindesiniz diye her eşyanın kırmızıya düşmesi de haksızlık olmuyor mu?” diye yetkililere sormaktadır.
İnci Akgün, Gümrüğün ayrıca konuları kendi açısından yorumlayarak, Gümrük Müşavirlerini ve firmaları peşin yargıyla potansiyel suçlu gibi gördüklerini de söylemektedir.
Bu nedenle de çoğunlukla Gümrük Müşavirlerinin Gümrük Beyannamelerini imzalamaktan korktuklarını dile getirmiştir.
Gümrük Müşaviri İnci Akgün, yukarıda arz ettiği hususların Bakanlığın yetkili kişilerince ele alınarak, 65 yaş üzerinde görev yapan Gümrük Müşavirlerinin ve de kendisinin risk kriterine sokulmamalarını istemektedir.
Nedenini ise şöyle ifade etmektedir:
 65 yaş üstü Gümrük Müşavirleri ile, risk kriterinden dolayı hiçbir Gümrük Müşavirlik firmalarının çalışmak istemediklerini ve bu nedenle de 65 yaş üstü Gümrük Müşavirlerinin işsiz kalarak açlığa mahkum olduklarını, kendisinin ise senelerdir bu nedenle çalışamadığını, söyleyerek, yetkililerden kendisine yardım edilmesini de istemektedir.
Bu konuyu Cumhurbaşkanı dâhil, Başbakana, kendi Bakanına ve yetkili kişilere yazı ile de ilettiğini söylemiştir.
İlgili mercilere yazmış olduğu yazılı dilekçelerini de burada yayınlamak istiyoruz.
İnşallah sitemizde yayınlanan Gümrük Müşaviri İnci Akgün’ün bu isteğine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri kulak verir ve gereken olumlu çalışmaları yaparak yıllarını Gümrük Mesleğine vermiş olan bu meslektaşlarının sıkıntılarına çare bulurlar.

17 Mart 2014 Pazartesi

Gümrük Bakanlığı dava rekoru kırdı


Gümrük Bakanlığı dava rekoru kırdı

Bakan Yazıcıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı aleyhine çeşitli nedenlerle son 5 yıllık süreçte 237 bin 966 dava açıldığını söyledi
(ÖNDER YILMAZ, Ankara)
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayatı Yazıcı’nın açıkladığı istatistikler, bakanlığının kamuda dava rekoru kırdığını ortaya koydu. Yazıcı, son 5 yılda bakanlık aleyhine yerli ve yabancı kişilerce 237 bin 966 dava açıldığını kaydetti.
MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hakkında açılan davaları bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, Yeniçeri’ye verdiği yazılı yanıtta, 6.7.2009 ila 18.2.2014 arasında bakanlığının aleyhine yerli ve yabancı kişilerce açılmış dava sayısının 237 bin 966 olduğunu kaydetti. Yazıcı bunlardan 81 bin 815’inin idari, 156 bin 151’inin de adli dava olduğunu belirtirken, “Davaların 22 bin 18’i sonuçlanmış olup, idare aleyhine sonuçlanan dava sayısı 5 bin 56’dır” dedi.
215 bin dava devam ediyor
Yazıcı, Gümrük Bakanlığı’nın ilişkili kurulu Rekabet Kurumu’nda ise toplam 551 dava açıldığını, bunun 99’unun idare aleyhine sonuçlandığını kaydetti.
Böylece Yazıcı’nın açıkladığı tazminat ve yargılama harcamalarının toplamı Gümrük Bakanlığı için 33 milyon 851 bin 508 TL, Rekabet Kurumu için 194 bin 789 TL olarak gerçekleşti. Yazıcı, Gümrük Bakanlığı hakkında devam eden dava sayısının ise 215 bin 948 olduğunu kaydetti.
ULUSAL YORUM:
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı kaçakçılık kanununa göre Gümrükte işi olanlar potansiyel suçlu olarak görülmektedir.
İthalat ve ihracat yapan mükellefler ile bunların işlerini takip eden Gümrük Müşavirlik şirketi mensupları, Gümrük Memurları tarafından şüpheli kişi olarak görülmekteler.
Yapılan işlemlerdeki en ufak hatada belli anlaşmalar ve düzeltmeler yapılamazsa, kaçakçılıktan derhal mahkemeye verilmektesiniz.
Sadece o mu, Gümrük Müfettişleri inceledikleri geçmiş yıllara ait beyannamelerde, eşya yurtdışına gitmesine rağmen, yaptığı yazışmalarda yurtdışı firmayı bulamazsa, vay sen nasıl bu ihracatı yaptın diye gümrük müşavirini ve firmayı kaçakçılıktan mahkemeye vermektedir.
Olur olmaz her şeyden dava açılırsa, Mahkemelerde elbette dosyalar çoğalacaktır.
Davaların çoğunu ise mükellefler ve Gümrük Müşavirleri kazanmaktadırlar.
Sayın Bakanın bu konuda daha radikal tedbirler alması ve her olayın dava konusu yapılmaması için gereken yasal tedbirlerin alınması yolunda çalışmalar başlatması gerekmektedir.

14 Mart 2014 Cuma

Bakan Hayati Yazıcı Sandalye Üzerinde Konuştu

Bakan Hayati Yazıcı Sandalye Üzerinde Konuştu
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı Ardahan'da seçim bürosu önünde bulunan sandalyeye çıkarak partililere seslendi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde seçim bürosu önünde bulunan sandalyeye çıkarak partililere seslendi.
SEÇİM BÜROSUNU GEZDİ
Kars'tan karayoluyla Ardahan'ın Çıldır ilçesine gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'yı Vali Seyfettin Azizoğlu ve Çıldır Kaymakamı Alpaslan Kılıç karşıladı. Kaymakam Kılıç'ı makamında ziyaret eden Bakan Yazıcı, daha sonra Ak Parti ilçe seçim bürosunu gezdi.
SANDALYEYE ÇIKIP VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ
Aşık Şenlik Caddesindeki seçim bürosu önünde sandalyeye çıkan Bakan Yazıcı, burada toplananlara seslendi. Bakan Hayati Yazıcı şöyle konuştu:
"Dünya ticaretiyle entegre olmuş Türkiye ekonomisi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'e doğru giderken, 2 trilyon dolarlık milli gelir hedefini gerçekleştirirken, ticaretin aktifliği vesilesiyle bu bölge ve sizler bundan hakkınızı alacaksınız. Unutmayın, Türkiye'de dezavantajlı gruplar var. Bu insanlar görülmez ve gözetilmezler. Anayasa'da sosyal devlet yazar. Cumhuriyetin niteliklerini sayarken demokratik, laik, sosyal hukuk devleti der. Bunun sözünü ederlerdi, biz sosyal devleti projelendirip, hayata geçiriyoruz."
13 Mart 2014 17:48

12 Mart 2014 Çarşamba

Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, açılışlara katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, açılışlara katıldı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, "Türkiye'nin kalkınması her nerede olursa olsun gençlerimizin spor yapacak imkanlara kavuşması ve bunun ötesinde kaliteli eğitim veren eğitim müesseselerinin varlığına bağlıdır" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, "Türkiye'nin kalkınması her nerede olursa olsun gençlerimizin spor yapacak imkanlara kavuşması ve bunun ötesinde kaliteli eğitim veren eğitim müesseselerinin varlığına bağlıdır" dedi.
ze'nin Pazar ilçesinde Pazarspor Sosyal Tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Yazıcı, burada yaptığı konuşmada müteşebbislerin yaşadıkları şehirlere önemli yatırımlar yaptığını ve sosyal alanda katkı sağladığını belirtti.
Türkiye'de son on yılda eğitim alanında çok sayıda iş adamının eğitim ve sportif alanda yatırım yaptığını vurgulayan Yazıcı, "Bu tür faaliyetler gençliğe yapılan yatırımlardır. Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımlardır. Bedensel sağlığa sahip olan kişinin fikri de sağlıklı olur. Bedensel ve fikri sağlıklı kişi üretkendir. Proje, bilgi üretir. Türkiye'nin kalkınması her nerede olursa olsun gençlerimizin spor yapacak imkanlara kavuşması ve bunun ötesinde kaliteli eğitim veren eğitim müesseselerinin varlığına bağlıdır" diye konuştu.
Bütçeyi hazırlarken her zaman en büyük kaynağı eğitime ayırdıklarını kaydeden Yazıcı, "Gündemimizde her zaman insan var. Devlete ait kaynakların verimli kullanılması var. İnsanların hayatını kolaylaştırıcı çalışmalar var" ifadelerini kullandı.
Yazıcı, daha sonra Şekerbank Pazar Şubesinin açılışını yaptı. Yazıcı, açılış sırasında yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarın milletin, bulunduğu mahallenin temel direği olduğunu ifade etti.
Esnaf ve sanatkarın hükümet tarafından desteklendiğini vurgulayan Yazıcı, "2002 yılında esnaf ve sanatkarın kullandığı kredi miktarı 150 milyon 156 bin liradır. 2013 sonu itibarı ile toplam olarak esnaf sanatkarımızın kullandığı kredi 9 milyar 800 milyon liradır. Bir yıla kadar vadelilerde yüzde 4, bir yıldan fazla olanlara yüzde 5 destek veriyoruz. Bunun yanında Şekerbank 'Kapımız Esnafa Açık' projesi ile bakanlığımıza geldi ve bu projeyi de destekledik" şeklinde konuştu.
-"İnsanlar ilaç almak, muayene olmak için kuyruğa girerdi"
Açılışın ardından esnaf ziyaretinde bulunan Yazıcı, daha sonra Fındıklı ilçesine gidere restorasyonu tamamlanan Fındıklı Guatr Hastanesini inceledi.
Burada vatandaşlara hitap eden Yazıcı, hiç kimseyi hastanesiz ve okulsuz bırakmadıklarını belirtti.
İnsan sağlığının çok önemli olduğunu, geçmişte sağlık kuruluşlarının ayrıştırılması nedeniyle sıkıntı yaşadığını kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti:
"İnsanımız işçi, memur, köylü ne olursa olsun aynı kalitede hizmet alacak. İnsan eşit, memurun hastalığı ile işçinin hastalığı farklı mı olur? Birinin baş ağrısı ile diğerinin baş ağrısı değişir mi? Sağlık hizmetinin daha kaliteli alınması için yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Çok sayıda yeni hastane açtık. Bunu unutanlar var. İnsanlar ilaç almak, muayene olmak için kuyruğa girerdi. Bazı yerlerde ilaç bulunmazdı. Bunları unutmamalıyız."
Yazıcı, hastanedeki incelemelerinin ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Bu sırada 10 kişilik bir grup Bakan Yazıcı'ya tepki gösterdi. Yazıcı, ziyaretleri sırasında tulum eşliğinde horon da oynadı.
11 Mart 2014 23:40