26 Ocak 2016 Salı

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ VE TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI FAHRETTİN YOKUŞ'UN BASIN AÇIKLAMASI

DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜNDE, GÜMRÜK ÇALIŞANLARI SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR
TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ VE TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI FAHRETTİN YOKUŞ'UN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI
Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibari ile oldukça önemli stratejik bir konumdadır. Bu noktada gümrükler de, ülkemizin dünyaya açılan yüzüdür.
Gümrüklerde yaşanacak her türlü olumsuzluğun ülkemizin imajını derinden etkileyeceği gerçeği ile karşı karşıya iken, maalesef Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışanları birçok olumsuzlukla yüz yüzedir.
Gümrük çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarında hak ettikleri bir düzenleme bu güne kadar yapılmadığı gibi,  sürekli mevzuat değişikliği,  gümrük çalışanlarına yöneltilen haksız ithamlar ve yer değişikliği endişesi çalışma motivasyonunu bozmaktadır.
GÜMRÜK ÇALIŞANLARININ CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA
Dünyanın kilit noktasındaki Gümrüklerimiz her türlü teknolojik imkânı hak etmektedir.  Gümrük kapılarındaki teknolojik standardın artması öncelikli olarak ülkemizin itibarını ve gelişmişliğinin bir ispatı olduğu gibi,  gümrüklerde çalışan personelinde çalışma motivasyonunu arttıracaktır. Avrupa Birliği idealini benimsemiş, her fırsatta dünyadaki gelişmelerden bahsedenler bu konuda sınıfta kalmışlardır. 
Başta Habur ve Gürbulak Sınır Kapıları olmak üzere, pek çok gümrük kapısında çalışanlar saldırıya uğramaktadır. Servis araçları taşlanmakta, çalışanlar tehdit edilmektedir. Son dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan terör olayları sebebiyle Gümrük çalışanları teröristler tarafından rehin alınmış, Gümrük Kapıları günlerce kapalı kalmış, çalışanların can güvenliği tamamen ortadan kalkmıştır. Bu hususta Bakanlık Yöneticileri ile yaptığımız bir dizi görüşmeye rağmen tedbir alınmaması ve olaylara kayıtsız kalınması oldukça düşündürücüdür.
Sendikamızca yıllarca;  yetkililere  gümrük çalışanlarını sorunları iletilmiştir, maalesef zor şartlarda görev  yapan,  can güvenlikleri tehdit altında bulunan her an karalanma, yolsuzluk, kaçakçılık  ithamıyla karşı karşıya kalan gümrük çalışanları kaderleriyle baş başa bırakılmıştır.
MEMURLARIN ÇALIŞMA ODALARINA KADAR KAMERA KONULMASI YASAL DEĞİLDİR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın başlatmış olduğu uygulama ile personel odalarına kamera kayıt sistemleri yerleştirilmiştir. Bu uygulama hem uluslararası insan hakları sözleşmelerine, hem de Başbakanlık genelgesine aykırıdır. Güvenlik için yapılıyor ise giriş kapılarına ve koridorlara kamera yerleştirmek yeterli olacaktır. Odalara yerleştirilecek kamera sistemi, kurum personelinin mahremiyetini yok edecektir. Özellikle bayan personeller açısından ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Bu sorun sadece Başbakanlık Genelgesi ile belirtilen noktalara kamera sistemlerinin yerleştirilmesi ile çözülecektir. Yetkililer bu hususta gerekli hassasiyeti göstermelidirler.
GÜMRÜK ÇALIŞLANLARININ MALİ SOSYAL VE ÖZLÜK HAKLARI DÜZELTİLSİN
Sendikamız tarafından gündeme getirilen gümrük çalışanlarının haklı talepleri şunlardır;
*Ek ödeme, mükellef mesaisi gibi tüm ücretlerin emekliliğe sayılması,
*Özel hizmet tazminat oranlarının, diğer kamu kurumlarında aynı unvanda çalışanlara ödenen tazminat oranlarına yükseltilmesi,
*Gümrük muhafaza personeline silah tazminatı ve yıpranma payı verilmesi,
*4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na göre ödenmekte olan fazla mesai ücreti uygulamalarında kanuni limitlerin en üst tutardan başlamak suretiyle uygulanması gerekirken, alt limitlerden başlanılarak ödeme yapılması uygulamasına son verilerek, tüm memurların fazla mesai ücretlerinin kanuni limitin en üst düzeyinden ödenmesi,
*Aday memurların hizmet sürelerinin bölge hizmetinden sayılması düzenlemesinden, halen bölgede fiilen görev yapan personelinde talebi halinde yararlandırılması,
*24/24 ya da 12/12 olan çalışma saatlerinin, uluslararası çalışma örgütü ve 657 sayılı kanunun öngördüğü kriterlere göre yeniden düzenlenmesi,
*Gümrük kapılarında görevli personelin can güvenliğinin sağlanması,
*Başta muayne ve muhafaza memurları olmak üzere; belirlenecek kriterlere göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeline kurum içinden Gümrük Uzmanlığına geçiş imkânı, ile Bilgi İşlem Dairesinde çalışan personelinde Bilişim Uzmanı olarak atanması,
* Tüm kadro ve unvanlar için lise mezunu Yardımcı Hizmetliler dahil olmak üzere, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının açılarak sürekli hale getirilmesi,
*Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin mali ve sosyal hak kayıplarının giderilmesi için kadrolarına uygun görevlerine atanması,
*X-Ray araç ve konteyner tarama sistemlerinde görevli gümrük personelinin sağlığı ve yaşam kalitesi ile moral ve motivasyonlarının korunması, kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, anılan personelin haftada 35 saatten fazla çalıştırılmaması, yılda en az bir kez tıbbi muayenelerinin yaptırılması ve tıbbi muayene bedelinin Kurumca karşılanması,
* 666 sayılı KHK ile değişik 4458 sayılı Gümrük kanunun 221. maddesine göre 15.01.2012 tarihinden sonra merkez teşkilatına naklen atanan veya geçici görevlendirilen personele fark tazminatı ödenmemekte olup, bu durumdaki aynı işyerinde aynı işi yapan personel arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi,
*Taşra ve Bölge Müdürlüğü personelinin Bakanlık merkez binasında yemek hizmetinden faydalanırken, misafir ücretine tabi tutulmaması,
*Kılık ve kıyafet Yönetmeliği kapsamında dağıtılan üniformaların mevsime ve bedene uygunluğunun sağlanması yönünde biran önce tedbirler alınması
Hususlarında ivedilikle çalışma yapılarak, çözüm yolları üretilmelidir.
Türk Büro-Sen olarak, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nde, Gümrük çalışanlarının kazanılmış haklarının iade edilmesi temennisi ile tüm gümrük çalışanlarının Gümrük Günü’nü kutlarız.
-- 
Röportaj ve görüşme talebiniz için
0312-424 22 11
TÜRK BÜRO-SEN BASIN BÜROSU
Deniz GÜRBÜZ

4 Ocak 2016 Pazartesi

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Abdurrahman DİLİPAK'dan İtiraflar...

Abdurrahmen Dilipak: "Bizimkiler acemi bu işlerde, yerken üstlerine başlarına döküyorlar!.."
Hükümete yönelik yaptığı “Ankara’da, İstanbul’daki ve diğer illerdeki günah evlerinizi, otellerde, yatlarda yediğiniz haltları ve inlerinizi biliyorlar. Girenler-çıkanlar kayıt altında”açıklamasıyla çok tartışılan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, aynı konu ile ilgili açıklamalarını sürdürdü.
Yeni Yüzyıl gazetesinden Esra Elönü’ye konuşan Abdurrahman Dilipak, İslamcı camia ile ilgili iddiaları tekrar ederek “Bizde yılların açlığı vardı. Para, kadın, makam bir anda başını döndürdü birilerinin. Bir de bizimkiler acemi bu işlerde, yerken üstlerine başlarına döküyorlar. Daha yeni öğreniyorlar” ifadelerini kullandı.
Dilipak ayrıca bu iddiaları gündeme getirdiği için eski bir milletvekilinin kendisine teşekkür ettiğini belirtti. “Dindarmış gibi görünen adamların zaafları yüzünden Müslümanlara zarar veriliyor’ diyorsunuz doğru mu?” sorusuna Dilipak şu yanıtı verdi:
“Evet. Bizde yılların açlığı vardı. Para, kadın, makam bir anda başını döndürdü birilerinin. Bir de bizimkiler acemi bu işlerde, yerken üstlerine başlarına döküyorlar. Daha yeni öğreniyorlar. Din ve çevre, baskısı, korkusu, vicadani rahatsızlık utanma duygusu da var hâlâ birilerinde, o zaman panikliyorlar. Yerken de ezik bir yanları var. Allah ve ahiret korkusu küllenmiş bir kor gibi yüreklerimizin bir yerinde duruyor.
ESKİ BİR MİLLETVEKİLİ “GÜNAH EVLERİ” YAZISI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ
Helal, haram kelimelerini duydukça irkiliyorsunuz. Cenaze namazına geliyorsunuz, ölüm korkusu ağzınızın tadını kaçırıyor. Biliyorsunuz, bir hırsız bir bağdan bir bostan çalar ama rüşvet alan biri, bir bostan karşılığında bir bağı satar…
Hafızanız sizi rahatsız eder. Eski bir milletvekili o yazımdan sonra bir mail atmış, ‘Günah evleri konusu Ankara’da o kadar ortalıkta yaşanıyordu ve konuşuluyordu ki kaleme aldığınız için teşekkürler’ diye. Bu işler birçok kişinin bildiği bir sır. Polis de bilir bunları, bürokrat da, herkes birbirinin açığını bildiği için giderek bir dehşet dengesi oluşuyor.
[[[***Posted by: Tamer Olgun <htamerolgun@gmail.com> [OzgurGundem] Fwd: Dilipak: Bizimkiler acemi bu işlerde, yerken üstlerine başlarına döküyorlar‏-ÖZGÜR GÜNDEM GRUP, Gönderen: Timur Eren]]] 4 Ocak 2016 12:48